Insekter – Guldsmede – Corduliidae
Somatochlora metallica
ALMENT:
Arten angives som almindelig i Danmark. I Næstved kommune er den dog ikke så almindelig, og kendes kun fra området omkring Holmegård Mose og fra Mogenstrup gl. Grusgrav. Har selv kun ses den grusgraven.
Kendetegn:
Arten kan nemt forveksles med de øvrige smaragdlibeller, men kendes på at den har gult på panden, samt de utydelige gule pletter på de forreste bagkropsled. Vingeribberne kan bruges ved sikker adskillelse fra de øvrige smaragdlibeller.
LEVESTED:
Findes ved stillestående eller langsomt flydende vand, og gerne tæt på vandet i sumpplanter og træer.
Flyver fra juni til primo august, og enkelte eksemplar kan være på vingerne ind i september.
VARIATION:
det gule skær på vingerne kan varierer i intensitet, og kan på ældre eksemplar næsten mangle. De gule pletter på bagkroppen kan varierer i tydelighed.
Kendes fra:
Mogenstrup gl. Grusgrav.