Der findes 2 arter af Pragtvandnymfe i Danmark.
Blåvinget pragtvandnymfe er en overvejende vestlig art, men har spredte forekomster i det nordlige Sjælland. Arten der holder til i helt rene vandløb, ser ud til at være under spredning. Så måske vi kan opleve arter i Næstved kommune om nogle år.

Insekter – Guldsmede – Pragtvandnymfer
Blåbåndet pragtvandnymfe – Calopteryx splendens

ALMENT:
Arten er almindelig forkommen ved strømmende, til stillestående vandløb.
Findes næsten overalt i landet. Ses fra starten af maj, hen over sommeren, til ultimo august. Kan optræde i meget stort antal på en kort strækning, men også som enkel individ væk fra vandløbet.
Kendetegn:
Hannes vinger med tydelig blå bred stribe gør den umiskendelig.
Hunnerne har grønlig vinger, hvor Blåvinget pragtvandnymfes hunner har brunlige vinger.
LEVESTED:
Ved strømmende vandløb, gerne med lidt stillestående vand i partier.
VARIATION:
Der er ikke meget variation.
Kendes fra:
Arten er meget almindelig langs Susåen.
Herlufholm, Fensmark Skov, Rådmandshave, Stenskov, Spragelse Mose, Friheden.