Insekter – Guldsmede – Libeller
Aeshna grandis
ALMENT:
Arten er almindelig forkommen, men har en mere spredt forekomst i vestlig- og sydligste Sjælland.
Kendetegn:
Med sin brune farve på kroppen,  og brune farve på vingernes for kant er den svær forveksle med andre guldsmede. Kileplet-mosaikguldsmed kan ligne, men denne har en tidelig trekantet plet på oversiden af brystet, og helt klare vinger.
LEVESTED:
Arten lever i alle slags stillestående vand med kraftig vegetation langs bredden. Træffes ofte langt fra vandhuller.
VARIATION:
Der er ikke megen variation på arten.
Kendes fra:
Stenskov, Mogenstrup gl. Grusgrav, Holmegård Mose, Fensmark Skov og Skytteskov.