insekter – Guldsmede – Libeller
Libellula depressa
ALMENT:
Arten er meget almindelig og kendes nemt på sin karakteristiske kropsfacon med de klare blå (han) eller gule farver (hun og unge hanner).
Kendetegn:
Den er svær at forveksle med andre arter af guldsmede med sin brede bagkrop, og den udbredte meget mærkante brune tegning på vingerne.
Eneste forveksling kan være Fireplettet libel, som dog har mindre udbredt brunt på vingerne, og har 4 sorte plettet på forvingerne.
LEVESTED:
Findes i næsten alle former for stillestående vand, selv i små havedamme kan den findes. Er gerne de første guldsmede i nyanlagte søer og vandhuller.
VARIATION:
Der er ikke meget variation, ud over hannerne bliver mørkere med alderen.
Kendes fra:
Stenskov, Fensmark Skov, Holmegård Mose, Næstved Øvelsesterræn, Jarsskov, Fredskov, Skytteskov, Grevensvænge, Tybjerg Skov, Mogenstrup gl. Grusgrav og Spragelse Mose.