Insekter – Guldsmede – Lestidea
Lestes dryas
ALMENT:
En art der ofte er at finde i nyanlagte vandhuller, især hvis de udtørre om sommeren. Er ikke så udbredt som Almindelig kobbervandnymfe, men kan findes over hele landet.
Kendetegn:
Er nem at forveksle med almindelig kobbervandnymfe, men kan kendes på at den er lidt større, blåpudringen af 2. bagkropsled hvor sortmærket kun er delvist blåpudret. For helt sikker adskillelse mellem arterne kan bagkropsvedhænget bruges.
LEVESTED:
Arten fortrækker småsøer og andet stillestående vand der meget gerne må tørre delvist ud hen over sommeren, ses oftest i vegetationen tæt på vandhullet.
Er på vingerne fra juni til primo august
VARIATION:
Der er ikke den store variation.
Kendes fra:
Kendes hovedsageligt fra området omkring Holmegård Mose og Næstved Øvelsesterræn, men er nok overset.
Billeder fra Holmegård Mose, Næstved ØvelsesterrænSkytteskov