Dagens billede – 26-06-2021

Dagens billede – 26-06-2021
Rødhovedet kardinalbille – Pyrochroa serraticornis
Skytteskov – 14-06-2021